Faktori rizika za bolesti srca i krvnih sudova

Uprkos globalnom smanjenju broja obolelih od kardiovaskularnih bolesti tokom poslednjih 10 godina, bolesti srca i krvnih sudova ostaju vodeći uzrok smrti kako u razvijenim zemljama tako i u zemljama slabijeg ekonomskog razvoja. Pojedine zemlje u Evropi su zahvaljujući ulaganju u prevenciju kardiovaskularnih bolesti uspele da smanje broj obolelih, međutim Srbija i danas pripada grupi zemalja čiji stanovnici imaju vrlo visok kardiovaskularni rizik. Trend oboljevanja od kardiovaskularnih bolesti direktno je određen faktorima rizika.

Sa prof. dr Sonjom Smiljić, profesorom fiziologije i specijalistom interne medicine razgovarali smo o tome koji su faktori rizika za bolesti srca i krvnih sudova i da li je moguće uticati na razvoj kardiovaskularnih bolesti.

Postoje dve grupe faktora rizika – prvi su nepromenljivi, poput pola, godina života, genetske predispozicije i na njih ne možemo da utičemo. Drugu grupu čine promenljivi faktori rizika kao što su gojaznost, dislipidemija, šećerna bolest, povišen krvni pritisak, navika pušenja, izloženost stresu, fizička nekativnost i nepravilan način ishrane. Oni su podjednako odgovorni za bolesti srca i krvnih sudova, a na njih možemo da utičemo.

Dodatni faktori rizika za rano oboljevanje od kardiovaskularnih bolesti na koje takođe možemo da utičemo jesu povišena vrednost homocisteina i snižena vrednost vitamina D u krvi.

Faktori rizika za bolesti srca: Šta je homocistein?

U pitanju je aminokiselina koja se normalno proizvodi u ljudskom organizmu i ima važnu ulogu u pravilnoj funkciji organizma. Ali u određenim uslovima može doći do povećanja nivoa homocisteina u krvi, što izaziva oštećenje zida krvnog suda, ubrzava proces ateroskleroze, sužava krvne sudove srca i izaziva ozbiljne kardiovaskularne probleme. Sa godinama života povećava se nivo homocisteina u krvi. Takođe, kod obolelih od hronične bolesti bubrega i kod onih koji imaju povišene vrednosti pritiska ili šećera, kao onih osoba koje uzimaju neke diuretike, metformin, fibrate, antiepileptike ili metotrexat, povišen je nivo homocisteina.

Toksičnost povećane količine homocisteina može se prevenirati vitaminima grupe B (Vitamin B6, vitamin B9 – folna kiselina i vitamin B12) koji imaju imaju antioksidativni i antizapaljenski efekat. Iako svaki od navednih vitamina ima svoju specifičnu ulogu u organizmu, njihove uloge su povezane i međusobno se dopunjuju pa kada se uzimaju zajedno značajno bolje čuvaju krvne sudove u odnosu na uzimanje svakog od ovih vitamina pojedinačno.

Osim uticaja na zdravlje srca i krvnih sudova, sve je više studija koje navode da povišene vrednosti homocisteina ubrzavaju razvoj šećerne bolesti, demenciju i druge poremećaje pamćenja, autoimune bolesti i komplikacije virusnih infekcija. Kako bi se smanjio rizik od nastanka svih ovih bolesti neophodno je koristiti suplemente koji snižavaju vrednost homocisteina u krvi. To se može postići unosom aktivnog oblika folne kiseline, vitamina B6 i vitamina B12.

Značaj optimalnog nivoa vitamina D3 za kardiovaskularni sistem

Vitamin D3 pomaže u regulaciji krvnog pritiska i obezbeđuje optimalan rad srca. Vitamin D3 ima ulogu u povećanju vrednosti dobrog holesterola i na taj način umanjuje neželjeni uticaj povećanog nivoa masnoća u krvi. Jedna od uloga vitamina D3 je i uticaj na smanjenje progresije srčane slabosti. Nedavno je objavljeno da optimizacija nivoa vitamina D3 kod žena sa prekomernom težinom, a koje su imale nizak nivo vitamina D3, pomaže u smanjenju nivoa homocisteina, što je još jedan razlog da se uzima ovaj vitamin. Nedostatak vitamina D3 dovodi do ozbiljnih zdravstvenih problema, a s obzirom da je unos putem hrane nedovoljan, mora se uzimati dodatno.

Svojim pacijentima preporučujem CARDIOvitamin® FD3, preparat koji u sebi sadrži aktivan oblik folne kiseline vitamine B1, B6, B12, vitamin C i vitamin D3. Kombinacija ovih sastojaka ima pozitivne efekte na kardiovaskularno zdravlje, prvenstveno putem regulacije nivoa homocisteina u krvi. Mogu ga koristiti pacijenti koji već imaju potvrđenu kardiovaskularnu bolest, ali i svi oni koji žele da dugo imaju zdravo srce i krvne sudove.

Cardiovitamin FD3 nove kutije