Problemi sa kardiovaskularnim sistemom nakon COVID 19 infekcije

Od početka pandemije u decembru 2019. godine, pa do danas, širom sveta zabeleženo je preko 217 miliona slučajeva COVID 19 infekcije, pri čemu je više od 4,5 miliona osoba preminulo.

Kardiolog, dr Nenad Radivojević, iz Kliničkog centra Srbije, odgovara na pitanje zbog čega, nakon preležane infekcije Covid 19, sve više ljudi ima problem sa kardiovaskularnim sistemom, kao i da li je i na koji način moguće sprečiti komplikacije.

COVID ne zahvata samo pluća. To je multiorganska infekcija koja u različitom stepenu zahvata praktično sve sisteme organa. Kada govorimo o kardiovaskularnom sistemu, oštećenja srčanog mišića se češće javljaju među bolnički lečenim COVID pacijentima, i to uglavnom kod starijih osoba, ali i svih onih koji su već imali određenih problema sa srcem ili drugim pridruženim bolestima. Takođe, kod bolnički lečenih pacijenata, češće se kontroliše troponin, jer su povišene vrednosti povezane sa većom stopom smrtnosti, i češće se javljaju kod osoba sa već postojećim kardiovaskularnim oboljenjima.

Nakon COVID infekcije dešava se da zaostanu zamor i kratak dah. To se objašnjava činjenicom da virus zahvata i pluća i srce i bubrege. Karakteristični su izraženi zapaljenski odgovor i veća sklonost ka stvaranju tromba, što nedvosmisleno ukazuje da oštećenje endotela (površinskog dela zida krvnih sudova) igra glavnu ulogu u nastanku svih drugih oštećenja koja se javljaju u sklopu bolesti.

Upravo to je razlog za preporuku vitamina D, koji može pomoći da se smanje zapaljenski procesi u organizmu, a istovremeno pozitivno utiče na imuni sistem.

Zašto vitamin D3 u tretmanu COVID 19 infekcije ?

Istrazivanja su pokazala da je nizak nivo vitamina D povezan sa povišenim krvnim pritiskom, arterijskom krutošču, zadebljanjem srčanog mišića. Postoje studije koje govore u prilog činjenici da suplementacija vitaminom D pozitivno utiče na smanjenje pojave infarkta srca, moždanog udara, srčane slabosti. Svoj veliki značaj vitamin D je pokazao i tokom COVID 19 pandemije, zbog čega se koristi u svim preporukama kao pomoć za tretman Covid infekcije.

Šta kažu istraživanja?

U osnovi nastanka kardiovaskularnih bolesti nalazi se povišeni nivo homocisteina koji je odgovoran za oštećenje endotela (površinskog dela krvnih sudova) i povećanje učestalosti pojave kardiovaskularnih oboljenja.

Klinička ispitivanja su pokazala da jedino folna kiselina u svom aktivnom obliku (metiltetrahidrofolat) deluje na smanjenje homocisteina u krvi. Zbog toga se, uzimajući u obzir celokupnu situaciju – ubrzani tempo života, neadekvatan način ishrane, i period tokom i nakon covid infekcije posebno savetuje upotreba aktivnog folata u kombinaciji sa vitaminima B grupe.

Pacijentima preporučujem CardioVitamin® FD3, jer u samo jednoj kapsuli dnevno mogu dobiti potrebne doze Vitamina D3 (1000IU) i aktivnog oblika folne kiseline (800μg 5-MTHF).