Sa Docentom dr Radosavom Vidakovićem iz KBC Zemun razgovaramo o homecisteinu kao faktoru rizika za nastanak kardiovaskularnih i cerebrovaskularnih događaja.

Šta je homocistein?

Homocistein je aminokiselina koja je normalno prisutna u organizmu. Izrazito povišen nivo homocisteina (preko 15 μmol/L) je najčešće genetski uzrokovan i u ranom životnom dobu dovodi do poremećaja u neurološkom razvoju, prevremene pojave osteoporoze, poremećaja vida, ateroskleroze i komplikacija sa zgrušavanjem krvi i pojavom trombova. Umereno povišen nivo homocisteina se sreće daleko češće, u 5-7% opšte populacije, i gotovo uvek je prouzrokovan nedostatkom vitamina grupe B (folna kiselina, B6 i B12). Povišen nivo homocisteina u krvi sreće se i kod osoba sa bolestima bubrega, kao i kod osoba koje uzimaju određene lekove.

Pušenje, takođe, ima izrazito jak efekat na povišenje nivoa homocisteina u krvi.

Povećan nivo homocisteina u krvi je posebno važan zbog toga što direktnim oštećenjem krvnih sudova dovodi do ubrzavanja procesa ateroskleroze i tromboze. Na mestu oštećenja pojačava se zapaljenska reakcija, dolazi do lakšeg nakupljanja „lošeg holesterola“ i stvaranja tzv. aterosklerotskih plakova, koji su skloni „pucanju“ pri kom lako dolazi do stvaranja ugrušaka (trombova). Krajnja posledica je delimični, ili potpuni prekid u protoku krvi što dovodi do nastanka srčanog, moždanog udara ili tromboembolija. Zbog ovoga se homocistein smatra pokazateljem povišenog rizika za nastanak ateroskleroze, venske tromboze i njihovih komplikacija.

Kako je homocistein povezan sa nastankom srčanih i moždanih udara?

Analiza 12 studija koje su ispitivale povezanost homocisteina sa nastankom srčanih i moždanih događaja, pokazala je da smanjenje njegovog nivoa za 25% od donje granice normalnih vrednosti dugoročno dovodi do smanjenja rizika od pojave ishemijske bolesti srca za 11%, a rizika za pojavu ishemijske bolesti mozga za 19%.

U analizi studija koje su proučavale povezanost povišenih nivoa homocisteina sa rizikom od pojave venske tromboze, pokazano je da je taj rizik 2-3 puta veći kod osoba sa nivoom homocisteina u krvi u opsegu 15-30 μmol/L u odnosu na osobe sa normalnim nivoom homocisteina u krvi. Kod tih osoba je i rizik za ponovljene tromboze veći za 18%, što naročito dolazi do izražaja po obustavljanju lekova za zgrušavanje krvi, koji su obavezni deo terapije.

Veoma je važno znati i da povišen nivo homocisteina u krvi dovodi do slabijeg efekta standardnih doza (75-100 mg) acetilsalicilne kiseline, koja je obavezni deo terapije kod ovih osoba. Ovaj problem se neretko „rešavao“ primenom dvostruko većih doza (150-200 mg) acetilsalicilne kiseline, što je sa sobom nosilo povišeni rizik od nastanka ozbiljnih komplikacija, pre svega krvarenja iz gastrointestinalnog trakta. Drugi, u svakom slučaju bolji, način da se preduprede komplikacije povišenih nivoa homocisteina u krvi je primena kapsula CARDIOvitamin® FD3.

CARDIOvitamin® FD3 – smanjuje nivo homocisteina i čuva vaše srce i krvne sudove

Posebno treba naglasiti da CARDIOvitamin® FD3 sadrži folnu kiselinu u aktivnom obliku. Sa povećanjem unosa ovog aktivnog oblika folne kiseline od 100 μg na dan, nivo homocisteina se smanjuje za 6%, a rizik od pojave kardiovaskularnih bolesti za 5%. Ovaj podatak je još značajniji ako se zna da oko 60% odrasle populacije u Srbiji ima nedostatak folne kiseline. Folna kiselina zajedno sa vitaminima B12 i B6 smanjuje nivo homocisteina.

Cardiovitamin FD3 nove kutije

Smatra se da je nedostatak vitamina D prisutan u oko 70% odrasle populacije. Posledice nedostatka vitamina D manifestuju se kroz povećanu sklonost za nastanak povišenog krvnog pritiska i metaboličkog sindroma, koji zajedno značajno ubrzavaju proces ateroskleroze i neizostavno dovode do pojave srčanog i moždanog udara.

Zahvaljujući svom sastavu, CARDIOvitamin® FD3 može pomoći u sprečavanju oštećenja krvnih sudova i smanjenju zapaljenske reakcije na mestu već nastalih oštećenja, čime se usporava proces ateroskleroze (zakrečenja krvnih sudova).

Jedna kapsula CARDIOvitamina® FD3 ujutru, uz obrok, doprinosi normalnom nivou homocisteina, normalnoj funkciji srca i krvnih sudova, i njihovoj zaštiti od oštećenja. Takođe, doprinosi normalnom metabolizmu kalcijuma i fosfora, smanjuje osećaj umora i iscrpljenosti. U kombinaciji sa standardnim dozama acetilsalicilne kiseline upotpunjuje zaštitu od moguće pojave srčanog i moždanog udara.

 

Doc. Dr Radosav Vidaković

Klinika za internu medicinu, Služba kardiologije

KBC Zemun